CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Cum s-a ajuns la etnonimul “rom” în locul celui de ţigan ?

Mituri despre ţiganii din trecut. Cum au refuzat numele de „noii ţărani“ şi au transformat casele primite în grajduri

 

 

În ultima vreme s-a ajuns la situaţia paradoxală, în care România nu mai înseamnă pentru presa şi opinia publică din străinătate ţara Nadiei Comăneci, a lui Constantin Brâncuşi sau a lui George Enescu, nu mai este ţara cu tradiţii şi frumuseţi tulburătoare, iar românii sunt confundaţi de europeni cu …ţiganii, după ce valul de infracţiuni comise de etnicii ţigani în Italia sau alte ţări occidentale,  a aruncat anatema asupra întregului popor român.

Recrudescenţa infracţiunilor comise de ţigani în Italia şi nu numai, precum şi asocierea acestor fapte cu poporul român, prezentat ca un popor de violatori, hoţi, are efecte negative nu numai asupra ţării noastre ca imagine, dar şi asupra românilor de bună credinţă care merg în străinătate să câştige un ban cinstit.

Totul porneşte de la o nefericită asemănare de termeni: rom/români, cuvinte care şi în alte limbi, cum ar fi italiana – rom-rumeno, se aseamănă de asemenea foarte mult, astfel încât diferenţele dispar în mentalul colectiv, iar aceste cuvinte devin sinonime şi nimeni nu mai ştie dacă acela care a furat, a violat sau a tâlhărit este român, sau rom. 

În plan intern, folosirea cuvântului „rom” este reglementată printr-un memorandum emis în anul 2000 în urma unor presiuni asupra autorităţilor române de a schimba un alt memorandum din 1995, care instituise folosirea termenului de ţigan.
 
Dar cum s-a ajuns ca în loc de „ţigan” să fie folosit termenul „rom”?

S-a întâmplat după decembrie ’89. Într-o postare pe site-ul perso­nal, senatorul de Ilfov Iulian Urban povesteşte că 1993 a fost anul când în Consiliul Europei s-a votat pentru folosirea termenului de „romi” în loc de „ţigani”, România având atunci doar statutul de ţară invitată.

Pentru că de acolo s-a pornit cu toată această schimbare, nemaifiind folosită denumirea de «ţigan». Era delegaţia noastră acolo, ministru de Externe era domnul Meleşcanu şi în preşedintele de atunci al Adunării Parlamentare Europene, spaniolul Martinez, am avut un foarte mare prieten al României, care ne-a ajutat foarte mult să fim acceptaţi ca membri deplini. (…)

Domnul Meleşcanu faţă de domnul Martinez a ridicat problema şi a spus că pentru noi este o situaţie foarte neplăcută, este un disconfort: rom – România. Ţineţi cont de faptul că în 1993 romii nu deveniseră încă sperietoarea Europei şi nu erau asociaţi cu naţiunea română!

Reprezentanţii noştri la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei au spus că, prin modificarea denumirii din «ţigan» în «rom» se va înţelege că România este de fapt ţara ţiganilor.

La care Martinez s-a uitat la el şi a spus: «Care este problema? Abordarea dumneavoastră este intolerantă, xenofobă şi împotriva normelor europene. Romii sunt – ca şi românii, ca şi ungurii, ca şi spanio­lii, ca şi francezii – o naţie din cele multe care formează Europa de azi. A vorbi peiorativ la adresa romilor este la fel de urât ca şi cum ai vorbi peiorativ la adresa propriei tale naţii».

Acelaşi domn Martinez a declarat recent în presa spaniolă că este îngrozit de infracţiunile… românilor din Italia, şi întrebat de ce vorbeşte de români când este vorba de romi, a comentat «romi, români tot una este….

 

Într-o petiţie adresată Parlamentului României, se face o trecere în revistă a denumirii pe care ţiganii o au în diverse limbi. „Gypsy”, în engleză, „zigeuner” şi „sinti” sunt cele mai folosite în germană în limba franceză s-a impus numele de „gitanes”, iar în spaniolă „gitano”. În Danemarca, Suedia şi Finlanda apar sub numele de „tattan” (tătari). 

PRESIUNI ASUPRA AUTORITĂŢILOR

 

Între timp, în ţară, autorităţile române erau supuse unor presiuni continue pentru folosirea etnonimului de rom în loc de ţigan. Organizaţii, politicieni, personalităţi de frunte cu ascendenţă romă au exercitat o presiune constantă pentru folosirea în documentele oficiale a etnonimului „rom”.

Ca un răspuns la aceste presiuni, prin Memorandumul H03/169 si 5/390/NV din 31 ianuarie 1995 adresat primului-ministru de atunci, Nicolae Văcăroiu, ministrul de Externe Teodor Meleşcanu recomanda folosirea în continuare în documente a cuvântului „ţigan”, în concordanţă cu cuvintele folosite în celelalte limbi europene: zigeuner, gitanes, zingaro etc., pentru evitarea unor confuzii cu numele poporului român.

Presiunile au continuat însă şi în 2000, Petre Roman, ministru de Externe la aceea vreme, semnează un nou Memorandum cu numărul D2/1094/29.02.2000 către prim-ministrul Mugur Isărescu, în care, propune folosirea, cu precădere, a termenului rom în corespondenţa MAE, în paralel cu formulele alternative – Roma/Gypsies, Roms/Tsiganes, Roma and Sinti – în corespondenţă cu organizaţiile internaţionale care le utilizează. 

TERMENI FOLOSIŢI ÎN PARALEL

 

În memorandumul cu nr. D2/ 1094 29.02.2000 adresat de Petre Roman premierului Isărescu se arată că arată că „în ultima pe­ri­oadă, Ministerul Afacerilor Externe a fost confruntat cu o veritabilă campanie declanşată de unele asociaţii de romi pentru reconsiderarea oficială a poziţiei sale în privinţa recomandării pe care a făcut-o prin Memorandumul MAE nr. H03/169 din 31 ianuarie 1995 către primul-mi­nistru, pentru utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de «ţigan», în detrimentul celui de «rom», care de-abia începuse să se im­pună.

Preocuparea pentru acest memorandum a fost manifestată şi de mediile internaţionale. Reprezentanţi ai Consiliului Europei, ai Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţio­nale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale internaţionale militante pentru drepturile omului au făcut referire, în discuţiile lor cu autorităţile române, la acest document. (…)

Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a termenului «rom» în corespondenţa MAE, în paralel cu formulele alternative menţionate mai sus (Roma/Gypsies, Roms/Tsiganes, Roma and Sinti) în corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează. Această propunere răspunde presiunii exercitate de majoritatea asociaţiilor romilor din România pentru anularea Memorandum-ului – H(03) 169/ 1995, contribuind la stingerea unui conflict artificial şi, mai mult, la construirea unor relaţii, pe baze parteneriale, cu ONG-urile care reprezintă această comunitate etnică; este rezultatul consultărilor dintre MAE şi o serie de specialişti în domeniu, organizaţii internaţionale (Consiliul Europei şi OSCE), instituţii naţionale (Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Avocatul Poporului) şi asociaţii ale rromilor”.

TĂRICEANU A SPUS NU

Cum problemele ridicate de romi în Peninsulă s-au agravat în ultimii ani de mandat ai premierului Tăriceanu, automat s-a readus în atenţie una dintre cauzele pentru care românii şi România au de suferit pe plan extern: confuzia rom/român. Numai că, potrivit unui do­cument oficial al Guvernului României, ex-premierul Tăriceanu nu a fost de acord cu revenirea la folosirea termenului de „ţigan” pe motiv că „este de natură a sugera intenţia unei discriminări, fie şi aparentă, pe criteriul apartanenţei etnice”.

Ca argumente pentru menţinerea folosirii cuvântului „rom”, Tăriceanu aminteşte memorandumul lui Petre Roman din 2000, dar şi alte documente emise de organisme internaţionale. În acest context sunt citate Rezoluţia 44/1997 a Consiliului Europei privind contribuţia romilor construcţia unei Europe tolerante în care se stabileşte „să se utilizeze termenul de rom/i pentru a se alinia practicii generale a Consiliului Europei şi OSCE, precum şi reunirea sub apelativul rom/i (rom/s în franceză; rom/a în engleză, respectiv „aven ametza”), ansamblul de grupuri cum sunt romii, ţiganii, sintii, manusii, gitanii pentru a simplifica lectura şi înţelegerea documentelor”.

Un alt document invocat este Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale ratificată de România prin Legea 33/1995 care reglementează că „orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale are dreptul să aleagă liber dacă să fie tratată sau nu ca atare şi nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere din exerciţiul drepturilor legate de aceasta”, Guvernul Tăriceanu comentând că astfel ” persoanele aparţinând etniei în cauză au dreptul la autodeterminare şi de a se autodeclara romi.

De asemenea, Tăriceanu afirmă că România a ratificat prin Legea 282/2007 Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare adoptată la Strassbourg, la 5 noiembrie 1992, lege care stabileşte că «prevederile Cartei se aplică următoarelor limbi minoritare folosite pe teritoriul României: lit. m) limba romani»”. 

CUM SĂ SCHIMBĂM SCHIMBAREA

Un pas s-a făcut totuşi în 2002, când, la propunerea secretarului de stat în Ministerul Culturii Ion Antonescu, premierul Adrian Năstase a decis schimbarea prescurtării „ROM” care arăta naţionalitatea în buletine şi paşapoarte, în cea de „ROU”. 
Adrian Severin, fost membru al APCE şi fost preşedinte al Adunării Parlamentare al OSCE, ne-a declarat că „apelativele «rom» sau «roma sinti» sunt folosite pe plan internaţional şi că o modificare a acestor apelative în România nu rezolvă problema confuziei între romi şi români în afara României, adică exact acolo unde respectiva confuzie este deranjantă.

În acest sens se cere explicat că do­rinţa de a evita confuzia nu vine dintr-un complex de superioritate etno-culturală al româ­nilor şi nu este expresia naţionalismului lor etnic, ci are obiectivul legitim de a permite identificarea corectă a unui popor cu tră­să­turile sale specifice circumscrise de istoria sa, precum şi de felul său de a se organiza, de a se raporta la lume şi de a crea valori universale. Va fi nevoie, deci, şi de un demers diplomatic”.

 

 

 

Surse:

 

http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/tigan-in-loc-de-rom/propunere-jurnul-national-tigan-in-loc-de-rom-145427.htmlal

http://adevarul.ro/locale/hunedoara/mituri-despre-tiganii-trecut-refuzat-numele-noii-tarani-transformat-casele-primite-grajduri-1_5665bf407d919ed50efc54fd/index.html

Anunțuri

23/10/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | 1 comentariu

Moldovenii şi atitudinea agresiv-beligerantă a Rusiei

Foto: Statuia lui Ştefan cel Mare de la Chişinău

 

Moscova la Prut

Rusia și-a revenit din corzi și a început politica pe care o cunoaște cel mai bine: distrugerea din interior a țărilor pe care le consideră sateliții săi de drept pentru a le face să graviteze din nou în jurul Kremlinului.

După Ucraina, astăzi a venit rândul Republicii Moldova. Cei care au citit articolele mele sau mi-au urmărit exprimarea, se pot întreba de ce nu mai spun provincia istorică românească Basarabia sau teritoriul românesc de dincolo de Prut.
Până acum am avut în față speranța revenirii naturale a provinciei la Patria mamă. Astăzi, este vorba de o nouă acțiune internațională de diversiune a Rusiei, nu pentru anexarea unei provincii a altui stat, ci împotriva guvernului altui stat recunoscut pe plan internațional. Deci nu mai vorbim de probleme interne dintr-o provincie românească ci de acțiuni din exterior împotriva altui stat.

Rusia vrea destabilizarea acestui ”mini-stat”, nu pentru a-l cotropi încă odată, ci pentru a-l controla și pentru a crea la hotarul de Est al UE și NATO un nou focar de instabilitate și pentru a-și stabili o bază permanentă într-o provincie a Republicii Moldova, în Transnistria.
Practic, Moscova dorește să-și pună, în mod oficial, un picior militar în vecinătatea imediată a UE și NATO.

Metoda este cea pe care a implementat-o deja în Ucraina, prin violența grupurilor de naționalitate sau afiliație rusă.
S-a pornit prin incitarea populației împotriva unui guvern de tendință pro-europeană sub pretextul real al corupției rampante din acest teritoriu cu o administrație ridicol de neperformantă, lipsită de autoritate și fără viziune.
Nici nu poate fi vorba de viziune atunci când lipsește sentimentul identitar ca element catalizator care să adune națiunea și să asigure resursele necesare unei administrații lipsite astfel de motivația de a elabora o strategie clară de dezvoltare și de a conduce o țară fără viitor.
Și atunci, oare este de mirare că nu de grija pentru dezvoltarea națiunii sunt animați cârmuitorii de la Chișinău, de orice culoare politică, ci doar de ambiții meschine pentru a se afla chiar și pentru o fracțiune undeva în capul mesei pentru a avea pâinea și cuțitul și a-și satisface orgoliile și pentru a-și umple buzunarele?
Toți acești ”ambițioși” pentru o clipă de glorie efemeră la conducerea unui ”stat” fără identitate, au distrus viitorul basarabenilor promovând concepția ”statalismului” moldovenesc.

Intuind lipsa de viabilitate a Republicii Moldova, Rusia și-a trimis cozile de topor, Dodon și Usatâi și i-a folosit pe liderii necopți și manevrabili ai Alianței DA ca să distrugă prin violență surogatul de ordine al acestui teritoriu anarhic fără viitor.
Pe modelul Dombasului, Usatâi a declarat că va recurge la violență. Mai mult, ca un adevărat dușman înrăit al României, deci al românilor, a promis ridicarea unui Zid la granița cu România.

 Atitudinea agresivă a segmentelor rusești din Basarabia care vor să-și impună voința în fața majorității românești, constituie cel mai clar exemplu de asemenea dictatură a minorității care reușește să anihilizeze puterea de reacție a conducerii țării.
La amenințările directe împotriva românilor, administrația Chișinăului tace speriată. Iar când un guvern este paralizat de frică, forțele distructive din interior și din exterior instaurează anarhia și teroarea. De aici și până la un nou ”fenomen Siria”, nu-i decât un pas.

Vârful de lance, Transnistria prin cazaci și prin forțele militare de ”menținere a păcii” așteaptă semnalul ca să intervină ”salvator” pentru a realiza dintr-o lovitură cele trei deziderate ale Rusiei:
– readucerea Chișinăului în orbita Moscovei,
– prinderea Ucrainei într-un clește Est-Vest
– crearea unei stări de tensiune la granița NATO.
Aceste trei elemente vor constitui punctele forte în orice negocieri internaționale ale Moscovei.

Astăzi este un moment de răscruce, când guvernul de la Chișinău trebuie să arate fermitate împotriva provocărilor, mai ales că are motivul legal al amenințărilor și îndemnurilor la violență din partea liderilor fracțiunilor ruse. Și în această acțiune de restabilire a ordinii are nevoie de sprijin popular, urmând ca ulterior să înceapă etapa dialogului. În mod sigur, cu excepția Rusiei, nicio altă țară europeană nu va avea ceva de obiectat în cazul în care guvernul legal va încerca să stabilizeze situația.

Cum s-a ajuns aici? Simplu prin orgoliul deșarte al ”statalismului”, împotriva soluției naturale a Unirii.
Și aici, nu sunt de vină cei 16% ruși care-și văd interesul lor, ci cei 67% români basarabeni și mai ales politicienii ”stataliști” care-i reprezintă pe aceștia. Nu știu care dintre liderii partidelor din coaliția de guvernare pro-europeană sunt mai vinovați de corupția rampantă, dar în mod cert, toti sunt vinovați de readucerea provinciei românești Basarabia în brațele Rusiei.

Iar dacă pe un trotuar sunt rușii care aruncă cu pietre purtând pancarte cu ”Hai la maica Rusia!”, iar pe celălalt trotuar sunt romanii-basarbeni-unioniști care ripostează purtând pancarte cu: ”Hai să ne unim cu Patria Română!”, atunci ”stataliștii” care stau în mijlocul străzii, vor primi lovituri din toate părțile. Astăzi, acum a venit și pentru ei momentul de a părăsi starea de lașitate și a decide de partea cui vor să stea.
Dar și România are obligația să iasă din starea de pasivitate vinovată și să susțină deschis necesitatea, inclusiv pentru Europa, reîntregirii.
Doar astfel poate fi stabilizată situația regională și poate fi împiedicată Basarabia de a deveni o altă Sirie.

Sau Bucureștiul dorește să se învecineze cu Moscova la Prut?

Moldoveanul

 

În ultima perioadă, în Basarabia se constată o diferență doctrinară între Rusia și România care se traduce prin atitudini diferite față de realitățile din această zonă.

În primul caz vorbim de atitudinea agresiv-beligerantă a Rusiei care-și are baza în doctrina Kremlinului de a-și asuma dreptul de a interveni, inclusiv militar, acolo unde consideră că populația rusă se află supusă unor politci discriminatorii, sau acolo unde interesele Rusiei o cer.
Iar interesele Rusie folosesc pretextul apărării populației ruse, oriunde s-ar afla.

Deci și dreptul de intervenție și ocupare, întâi vremelnică, apoi definitivă. Și acest cerc vicios pune bazele spațiului vital rusesc care se transformă apoi în teritoriul statului rus.
Oare Moscova nu înțelege că aceasta a fost și politica nazistă a lui Hitler care tot pe baza spațiului vital și-a început expansiunea? Și pretextul a fost tot apărarea germanilor de lângă hotarele Germaniei.

Caracterul expansionist al Moscovei este subliniat și prin denumirea capului Bisericii Ortodoxe Ruse de ”Patriarh al Moscovei și al TUTUROR RUSIILOR” care transmite semnalul foarte clar că tot ce conține suflare rusească este o parte a RUSIEI ca drept divin care conferă și dreptul de a interveni oriunde și oricând în sprijinul rușilor.

Politic, pentru Moscova, nu există siberieni, transnistreni, etc, pentru Moscova există doar populație rusă ca subiect permanent de intervenție dacă interesele Rusiei o cer, pentru asigurarea supremației poporului rus față de orice alt popor din spațiul înconjurător.

Prin intervențiile din Ukraina și ocuparea Crimeii, doctrina Rusiei este aplicată în forță și intră în coliziune directă cu legile comunității internaționale stabilite după al doilea război mondial și impuse cu precădere după sfârșitul Războiul Rece, după căderea Zidului Berlinului.

Din punctul de vedere românesc, teritoriul Basarabiei, în care se află o comunitate de ruși de 4,1% (Iulie 2017), este cel mai vulnerabil, la fel ca și Marea Neagră, o altă țintă a extinderii spațiului vital al Rusiei în urma precedentului anexării Sevastopolului.
Însăși ocuparea ilegală a unei părți din teritoriul Republicii Moldova de către Moscova, înseamnă o agresiune directă sub pretextul apărării populației ruse din Transnistria.
Este o repetare a agresiunii, tot a Moscovei, prin care părți din trupul României au fost luate cu forța, iar populația românească supusă unui genocid fizic și cultural.

Continuarea politicii agresive a Rusiei, ieșirile publice belicoase ale diverșilor demnitari ruși la adresa României, manevrele provocatoare din Marea Neagră, dovedesc că punerea noastră la adăpostul NATO este cu adevărat singura soluție realistă.

Din păcate, nu același lucru se poate spune despre securitatea românilor-basarabeni care se află total lipsiți de protecția comunității internaționale.
În pofida pozției guvernului de la Chișinău care cere insistent, inclusiv la ONU, evacuarea trupelor rusești, președintele manevrat de Moscova dorește menținerea armatei de ocupație ruse care constituie un avanpost pentru o viitoare intervenție pe întreg teritoriul dintre Prut și Nistru.

 

Desigur, soluția pentru protejarea românilor-basarabeni o constituie revenirea Basarabiei la România.

 

De ce nu se face acest lucru după ani și ani de insistențe din partea unei însemnate părți a populației dintre Prut și Nistru?
Lucrurile sunt cunoscute, pornind de la ambiții politice, interese personale, dar mai ales de la un element aparent neînsemnat dar care constituie o barieră mentală și mai ales politică, în care au căzut pradă, nu numai basarabenii, dar și clasa politică și administrația de la București.
Este vorba de definirea pe care și-o asumă românii din Basarabia prin care se delimitează, dar se și dezic de români prin folosirea termenului de ”moldovean”, care se extinde politic spre denumirea de ”popor moldovenesc”.

În acest fel apar, inclusiv pe plan international, și sunt recunoscute ca atare, două popoare diferite, poporul român și poporul moldovenesc.

Grav este că se și încurajează această diferențiere prin extinderea și promovarea organizațiilor ”diasporei moldovenești” diferite de ”diaspora românească”.
Iar încurajarea, o fac chiar partidele politice basarabene, unele care se definesc ”partide românești”, chiar unioniste, în căutare de voturi cu orice preț.

De partea cealaltă, însuși demnitarii români, pentru a fi corecți din punct de vedere politic, se referă strict la ”moldoveni” în loc să se refere la ”românii din Basarabia/Republica Moldova”.
Oare, le este atât de greu să facă la fel ca demnitarii Rusiei pentru care nu există decât ”ruși”, în apărarea cărora, așa cum spuneam, pot interveni oriunde și oricând?
Atitudinile pasive, ”corecte politic”, au condus în 2009 la expulzarea ambasadorului României, Filip Teodorescu, fără ca autoritățile române să considere necesar să aibă o atitudine mai fermă decât de a protesta anemic.

În concluzie, care vor fi oare, șansele reunificării țării, atâta timp cât din punct de vedere politic în relațiile directe București-Chișinău sau în relațiile cu terți, diplomația română, instituțiile și demnitarii români se vor referi la ”moldoveni”, nu la ”românii-basarabeni”?
Spre deosebire de politica Moscovei, orice s-ar întâmpla în Republica Moldova, Bucureștiul nu va putea avea de spus nimic în favoarea românilor din Basarabia pe care, în mod nepermis, îi consideră oficial, moldoveni.
De aceea, în mod sigur, o revenire a Basarabiei va fi contestată de Rusia așa cum a făcut întotdeuna, pe considerentul că ”românii” i-au ocupat pe ”moldoveni”.

Dragi demnitari români, îndreptați-vă coloana vertebrală și vorbiți despre români, nu despre moldoveni, spuneți fără frică în toate mediile internaționale adevărul că dincolo de Prut trăiește o parte a POPORULUI ROMÂN, nu poporul moldovenesc.

 

 

Surse:

 

 

 

22/10/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

TEORIA CONSPIRAŢIEI: Masoneria şi planificarea războaielor mondiale. VIDEO

 

 

 

 

Masonul de grad 33 ALBERT PIKE (secolul 19 !!!) despre rolul ISLAMULUI în declanşarea celui de-AL TREILEA RAZBOI MONDIAL, despre DISTRUGEREA ATEISMULUI şi despre cum omenirea va primi “lumina lui LUCIFER” …

 

 

 

Circula pe internet de câţiva ani un soi de profeţie sau plan despre cele trei războaie mondiale.

Iată ce se spune pe blogul lui Dan Tănăsescu, Al Treilea Război Mondial profeţit de masonul Albert Pike:

Într-o presupusă scrisoare din anul 1871, pe care Albert Pike, Mare Maestru mason de grad 33, i-ar fi adresat-o lui Giuseppe Mazzini, revoluţionar italian şi membru Illuminati, este expus planul ocult de instaurare a Noii Ordini Mondiale, prin trei războaie mondiale în urma cărora va fi instaurată domnia lui Lucifer la nivel global.

Adepţii acestei teorii susţin că scrisoarea s-ar afla la Biblioteca Britanică (British Library) din Londra, deşi reprezentanţii acesteia neagă faptul că acest lucru ar fi adevărat.

Iată presupusul pasaj din scrisoare care se descrie acest plan malefic:

Primul Război Mondial trebuie să fie declanşat cu scopul de a permite Illuminati să răstoarne puterea Ţarilor din Rusia și de a face această țară o fortăreață a comunismului ateu. Divergențele cauzate de “agenturi” (agenți) Illuminati între britanici și imperiile germanice vor fi folosite pentru a instiga la acest război. La sfârșitul războiului, comunismul va fi construit și utilizat în scopul de a distruge alte guverne și pentru a slăbi religiile.

Al Doilea Război Mondial trebuie să fie instigat profitând de diferențele dintre fasciști și sioniștii politici. Acest război trebuie să fie declanşat astfel încât nazismul să fie distrus și sionismul politic să fie suficient de puternic pentru a institui un stat suveran Israel în Palestina. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, comunismul internaţional trebuie să devină suficient de puternic pentru a contrabalansa creștinătatea, care va fi apoi restrînsă și ținută în frâu până în momentul în care vom avea nevoie de ea pentru cataclismul social final.

Al Treilea Război Mondial trebuie să fie instigat profitând de diferențele cauzate de “agenţi” ai “Illuminati” între sioniștii politici și liderii lumii islamice. Războiul trebuie să se desfășoare în așa fel încât islamul (lumea arabă musulmană) și sionismul politic (statul Israel) să se distrugă reciproc.

Între timp, celelalte națiuni, o dată în plus divizate pe această temă, vor fi constrânse să lupte până la punctul epuizării fizice, morale, spirituale și economice complete… Vom dezlănțui nihiliștii și ateii și vom provoca un formidabil cataclism social, care în toată grozăvia sa va arăta în mod clar națiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a turbulențelor celor mai sângeroase.

Apoi peste tot, cetățenii, obligați să se apere de minoritatea mondială a revoluționarilor, îi vor extermina pe acei distrugători ai civilizației și mulțimea, dezamăgită de creștinism, ale cărei spirite deiste vor fi din acel moment, fără busolă sau direcție, nerăbdătoare pentru un ideal, dar fără să știe spre ce să-şi manifeste adoraţia, va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a doctrinei pure a lui Lucifer, adusă în cele din urmă în faţa ochilor publicului.

Această manifestare va rezulta din mișcarea generală reacționară care va urma distrugerii creștinismului și ateismului, ambele cucerite și exterminate în același timp.

 

Sursa

 

 

Dacă analizăm istoria, primele două războaie mondiale s-au desfăşurat conform profeţiei şi s-au realizat şi scopurile expuse în textul ei, iar al treilea război mondial, dacă va începe, se va purta între lumea musulmană (Califatul arab) şi Israel (sionism), semnele începutului fiind deja vizibile.

 

 

Giuseppe Mazzini

Foto: Giuseppe Mazzini

 

 

Masoneria neagă autenticitatea scrisorii:

http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pike_mazzini.html

 

 William James Guy Carr (2 iunie 1895 – 2 octombrie un  autor canadian, care a scris despre o vastă conspirație despre care a spus că a descoperit-o. A fost descris ca fiind „cea mai influentă sursă în crearea demonologiei americane Illuminati”.
În anii 1950, a fost liderul Federației Naționale anticomuniste a laicilor creștini din Toronto.

Reală sau nu, teoria sa  merită analizată, în special în privinţa celor spuse de el despre cel de-al treilea razboi mondial.

Era greu de prevăzut un război arabo-israelian în anii 50? Desigur că nu, căci el de fapt deja începuse:

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Arabo-Israelian_din_1948-1949

 Deci pâna aici nimic spectaculos.

Al treilea razboi mondial nu poate duce la distrugea sionismului, eventual cel mult ar putea duce la destramarea Israelului ca formă de organizare statală pe care o ştim azi.

Asta ar avea o noimă, caci urâciunea va fi intronata la Ierusalim şi va conduce un imperiu mondial format din ramăşiţele popoarelor rămase după cumplita conflagraţie.

Citiţi vă rog profeţiile ortodoxe pe care chiar ne putem baza:

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

Razboiul arabo-israelian nu s-a extins planetar atunci, în anii 50, însă factorul islamic din ecuaţie se prea poate să conteze acum, căci nu putem să nu ne gândim la papuşăreasca afacere a primăverii arabe cu consecinţa sa directă – ISIS.

E evident ca degeaba n-au creat ei monstruozitatea aia de califat:

Vigilant Citizen: ISIS = creatie CIA. Scopul? Razboi si haos in Orientul Mijlociu. Panica si MASURI ANTI TERORISTE = REPRESIUNE acasa …

Observăm de asemenea invazia de refugiaţi musulmani în Europa şi de curând astfel de declaraţii:

Șeful armatei NORVEGIENE: Europa trebuie să distrugă ISLAMUL dacă își dorește să supraviețuiască

Iata si trei citate pe care, de asta data, e sigur ca Albert Pike le spus sigur:

 

Francmasoneria are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoaşterea sa fiind rezervată doar Maeştrilor…, iar cealaltă este publică…„

 

Lucifer, Zeul Luminii, lupta împotriva lui Adonai, Zeul Bibliei; da, Lucifer e Dumnezeu

 

Lucifer este purtătorul luminii. Nume straniu şi misterios al celui ce este Spiritul întunericului! Lucifer, fiul dimineţii! Este cel care aduce lumina şi în toată splendoarea sa intolerabilă orbeşte pe cei slabi sau sufletele egoiste.„

 

 

Referitor la luciferianism, citiţi şi:

CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul /

 

În concluzie:

 

Nu stim daca acea scrisoare e reala sau nu. Dar nici nu conteaza. Absolut nimic nu dovedeste daca se va descoperi vreodata ca n-a fost scrisa de Albert Pike.

Interesantă este partea a doua despre al treilea razboi mondial din eventuala scrisoare.

Observăm că se vorbeste acolo despre un soi de revoluţie. Iar aşa ceva chiar se pregateste de zor sub ochii nostri:

Oricum papuşarii s-au ocupat de cele doua razboaie mondiale de până acum şi se vor ocupa cu siguranţă şi de al treilea.

 

Sursa:

 

https://saccsiv.wordpress.com/ adevar-sau-facatura-masonul-grad-33-albert-pike-secolul-19-despre-al-treilea-razboi-mondial-despre-islam-si-despre-lucifer/

 

 

 

 

 

 

22/10/2017 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat asta: